English

E xperience = DOŚWIADCZENIE

Dajemy Ci umiejętności osób, które z nami współpracują. Jednocześnie, proponując Ci współpracę opartą na bezpośredniej relacji, wykorzystujemy Twój potencjał, dzięki czemu liczymy na efekt synergii DOŚWIADCZENIA, znajdujący odzwierciedlenie w wynikach, które Ci dostarczamy.

Q uality = JAKOŚĆ

U tility = UŻYTECZNOŚĆ

A daptation = DOPASOWANIE

T rust = ZAUFANIE

I nteraction = INTERAKCJA

O n Time = NA CZAS

N ovelty = INNOWACJA

© 2009 EQUATION Wszystkie prawa zastrzeżone.