English

EQUATION to przede wszystkim analizy na potrzeby badań marketingowych. Zajmujemy się badaniami ilościowymi, specjalizując się w szczególności w badaniach satysfakcji. Dzięki podmiotom, z którymi współpracujemy, jesteśmy jednak w stanie przeprowadzić całościowy proces badawczy, od określenia potrzeb i skonstruowania narzędzia, po przygotowanie i zaprezentowanie raportu z badania, wspierając to doradztwem na każdym etapie działania.

Każda potrzeba jest inna, każdy projekt traktujemy indywidualnie, stąd też staramy się elastycznie podejść do potrzeb zgłaszanych przez klientów i odpowiednio dostosowywać do nich swoją ofertę. Dlatego taki nacisk kładziemy na relacje z klientami – obecnymi i potencjalnymi – wszystko bowiem najłatwiej wyjaśnić w oparciu o dokładnie zdefiniowany wspólny cel.

© 2009 EQUATION Wszystkie prawa zastrzeżone.