English

E xperience = DOŚWIADCZENIE

Q uality = JAKOŚĆ

Nic nie jest dla nas tak ważne, jak JAKOŚĆ pracy, której się podejmujemy. To kluczowa wartość, którą się kierujemy w naszej działalności, i na rzecz której nie podejmujemy kompromisów.

U tility = UŻYTECZNOŚĆ

A daptation = DOPASOWANIE

T rust = ZAUFANIE

I nteraction = INTERAKCJA

O n Time = NA CZAS

N ovelty = INNOWACJA

© 2009 EQUATION Wszystkie prawa zastrzeżone.