English

E xperience = DOŚWIADCZENIE

Q uality = JAKOŚĆ

U tility = UŻYTECZNOŚĆ

A daptation = DOPASOWANIE

Jesteśmy ELASTYCZNI. Dopasowujemy się – na ile to możliwe – do Twoich potrzeb: podmiotowych, przedmiotowych, finansowych, przestrzennych i czasowych; Dopasowujemy się do Ciebie, byś mógł się dopasować do swojego otoczenia.

T rust = ZAUFANIE

I nteraction = INTERAKCJA

O n Time = NA CZAS

N ovelty = INNOWACJA

© 2009 EQUATION Wszystkie prawa zastrzeżone.