English

E xperience = DOŚWIADCZENIE

Q uality = JAKOŚĆ

U tility = UŻYTECZNOŚĆ

A daptation = DOPASOWANIE

T rust = ZAUFANIE

I nteraction = INTERAKCJA

O n Time = NA CZAS

N ovelty = INNOWACJA

Nie eksperymentujemy bez potrzeby. Ale nie boimy się nowatorskiego spojrzenia na podejmowane tematy. Dzięki INNOWACJOM rozwijasz się zarówno Ty jak i my.

© 2009 EQUATION Wszystkie prawa zastrzeżone.