English

E xperience = DOŚWIADCZENIE

Q uality = JAKOŚĆ

U tility = UŻYTECZNOŚĆ

A daptation = DOPASOWANIE

T rust = ZAUFANIE

I nteraction = INTERAKCJA

U różnych podmiotów, w różnych warunkach i w różnym czasie pojawiają się różne potrzeby. Dlatego, działając dla Ciebie, zabiegamy o ciągły, INTERAKTYWNY kontakt, dając Ci realny, bieżący wpływ na ostateczną postać Twojego produktu.

O n Time = NA CZAS

N ovelty = INNOWACJA

© 2009 EQUATION Wszystkie prawa zastrzeżone.