English

E xperience = DOŚWIADCZENIE

Q uality = JAKOŚĆ

U tility = UŻYTECZNOŚĆ

A daptation = DOPASOWANIE

T rust = ZAUFANIE

I nteraction = INTERAKCJA

O n Time = NA CZAS

N ovelty = INNOWACJA

© 2009 EQUATION Wszystkie prawa zastrzeżone.