English

Rynek to układ równań o wielu niewiadomych. Pomagamy sprowadzić wszystko do jednego RÓWNANIA.

Informacja to podstawa działania współczesnego podmiotu gospodarczego. W dobie powszechnego dostępu do informacji istnieje głęboka potrzeba odpowiedniej selekcji informacji z otaczającej wszystkie podmioty gospodarczej rzeczywistości oraz ich dalszej właściwej analizy, pozwalającej na wyciąganie określonych wniosków, umożliwiających z kolei podjęcie adekwatnych do wymogów otoczenia działań.

Tym właśnie zajmuje się EQUATION .

© 2009 EQUATION Wszystkie prawa zastrzeżone.